ชื่อนามสัตว์ ตัวเลข หวยลาว

หวยลาวหรือที่ประชาชนลาวจะเรียกว่า “สลากพัฒนา” จุดเด่นของ หวยลาว คนลาวจะนิยมใช้สัตว์เป็นตัวแทนของเลขรางวัลที่ออกทำให้บางคนเรียกว่าหวยสัตว์ มีชื่อนามสัตว์ ตัวเลข หวยลาว ดังนี้

0 ຂີ້ເຂັບ ตะขาบ50 ນາກນໍ້າ นาก
1 ປານ້ອຍ ปลาเล็ก51 ໝາ สุนัข
2 ຫອຍ หอย52 ມ້າ ม้า
3 ຫ່ານ ห่าน53 ຊ້າງ ช้าง
4 ນົກຍູງ นกยูง54 ແມວບ້ານ แมวบ้าน
5 ສິງ สิงโต55 ໜູ หนู
6 ເສືອ เสือ56 ເຜິ້ງ ผึ้ง
7 ໝູ หมู57 ນົກຍາງ นกกระยาง
8 ກະຕ່າຍ กระต่าย58 ແມວປ່າ แมวป่า
9 ຄວາຍ ควาย59 ແມງກະເບື້ອ ผีเสื้อ
10 ນາກນໍ້າ นาก60 ຂີ້ເຂັບ ตะขาบ
11 ໝາ สุนัข61 ນົກແອ່ນ นกนางแอ่น
12 ມ້າ ม้า62 ນົກກາງແກ นกพิราบ
13 ຊ້າງ ช้าง63 ລີງ ลิง
14 ແມວບ້ານ แมวบ้าน64 ກົບ กบ
15 ໜູ หนู65 ແຫຼວ เหยี่ยว
16 ເຜິ້ງ ผึ้ง66 ນາກບິນ นาค
17 ນົກຍາງ นกกระยาง67 ເຕົ່າ เต่า
18 ແມວປ່າ แมวป่า68 ໄກ່ ไก่
19 ແມງກະເບື້ອ ผีเสื้อ69 ອ່ຽນ ปลาไหล
20 ຂີ້ເຂັບ ตะขาบ70 ປາໃຫຍ່ ปลาใหญ่
21 ນົກແອ່ນ นกนางแอ่น71 ກຸ້ງ กุ้ง
22 ນົກກາງແກ นกพิราบ72 ງູ งู
23 ລີງ ลิง73 ແມງມຸມ แมงมุม
24 ກົບ กบ74 ກວາງ กวาง
25 ແຫຼວ เหยี่ยว75 ແບ້ แพะ
26 ນາກບິນ นาค76 ເຫງັນ อีเห็น
27 ເຕົ່າ เต่า77 ລິ່ນ ตัวนิ่ม
28 ໄກ່ ไก่78 ເໝັ້ນ เม่น
29 ອ່ຽນ ปลาไหล79 ກະປູ ปู
30 ປາໃຫຍ່ ปลาใหญ่80 ນົກອິນຊີ อินทรี
31 ກຸ້ງ กุ้ง81 ປານ້ອຍ ปลาเล็ก
32 ງູ งู82 ຫອຍ หอย
33 ແມງມຸມ แมงมุม83 ຫ່ານ ห่าน
34 ກວາງ กวาง84 ນົກຍູງ นกยูง
35 ແບ້ แพะ85 ສິງ สิงโต
36 ເຫງັນ อีเห็น86 ເສືອ เสือ
37 ລິ່ນ ตัวนิ่ม87 ໝູ หมู
38 ເໝັ້ນ เม่น88 ກະຕ່າຍ กระต่าย
39 ກະປູ ปู89 ຄວາຍ ควาย
40 ນົກອິນຊີ อินทรี90 ນາກນໍ້າ นาก
41 ປານ້ອຍ ปลาเล็ก91 ໝາ สุนัข
42 ຫອຍ หอย92 ມ້າ ม้า
43 ຫ່ານ ห่าน93 ຊ້າງ ช้าง
44 ນົກຍູງ นกยูง94 ແມວບ້ານ แมวบ้าน
45 ສິງ สิงโต95 ໜູ หนู
46 ເສືອ เสือ96 ເຜິ້ງ ผึ้ง
47 ໝູ หมู97 ນົກຍາງ นกกระยาง
48 ກະຕ່າຍ กระต่าย98 ແມວປ່າ แมวป่า
49 ຄວາຍ ควาย99 ແມງກະເບື້ອ ผีเสื้อ