เตือนภัยผู้รับซื้อลอตเตอรี่ถูกหลอก

พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยกรณีที่มีผู้นำสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) ปลอมที่มีการแก้ไขตัวเลขและคิวอาร์โค้ด ไปขึ้นเงินรางวัล ว่า จากการติดตามเหตุการณ์ดังกล่าว ทราบว่าเป็นลอตเตอรี่ ที่มีการแก้ไขตัวเลขและคิวอาร์โค้ด รวมทั้งแก้ไขแถบพิมพ์ตัวอักษรด้านข้าง ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญา

โดยผู้ที่ทำการปลอมแปลง มีโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท จึงขอให้ผู้ประกอบอาชีพรับซื้อรางวัล ใช้ความระมัดระวังตรวจสอบลอตเตอรี่อย่างละเอียดถี่ถ้วนให้มากขึ้น เช่น ให้ใช้วิธีการเปรียบเทียบกับลอตเตอรี่ของจริงของสำนักงานฯในงวดนั้นๆ เพื่อหาความแตกต่างกับลอตเตอรี่ที่ต้องการตรวจพิสูจน์ อาทิ ตรวจดูคุณลักษณะทั่วไปของลอตเตอรี่ คือความหนาบางของกระดาษ รูปภาพ ขนาดของตัวเลข ขนาดของตัวอักษร พร้อมตรวจสอบคุณลักษณะพิเศษของลอตเตอรี่ เป็นต้น

 

นอกจากนี้ ต้องสังเกตว่ากระดาษที่ใช้พิมพ์ลอตเตอรี่ จะมีลายน้ำในเนื้อกระดาษ เมื่อส่องกับแสงไฟสีขาว หรือแสงสว่าง จะมองเห็นลายน้ำรูปนกวายุภักษ์ ในเนื้อกระดาษ และเมื่อส่องกับแสงไฟสีม่วง (แสงยูวี) จะมองเห็นเส้นไหมและเส้นที่พาดผ่านตัวเลข มีลักษณะเรืองแสง หรืออาจใช้น้ำสะอาดมาถูบนลอตเตอรี่ ซึ่งหมึกที่ใช้พิมพ์ตัวเลขของจริงเมื่อถูกน้ำจะไม่ละลาย

ทั้งนี้ ยังสามารถใช้วิธีตรวจหาร่องรอยการแก้ไข หรือการตัดแปะตัวเลขบนลอตเตอรี่ได้โดยใช้กล้องหรือแว่นขยายส่องบริเวณจุดที่สงสัยว่ามีการแก้ไขหรือไม่ เช่น บริเวณหมายเลขลอตเตอรี่ หรืองวดวันที่ที่จะมีการประกาศผลรางวัล โดยนำตัวเลขจากฉบับอื่นมาปะทับบนตัวเลข ที่ไม่ต้องการ หรือตัวเลขที่ไม่ถูกรางวัลเพื่อให้ได้หมายเลขตรงกับลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล รวมทั้งการแก้ไขด้วยวิธีขูด ลบลอก ตัวเลขเดิมที่ไม่ต้องการออกแล้วนำตัวเลขจากลอตเตอรี่ฉบับอื่น มาปะแทนเพื่อให้ได้หมายเลขตรงกับฉบับที่ถูกรางวัล และผู้รับซื้อรางวัลต้องให้ผู้มาขึ้นเงินรางวัลแสดงบัตรประชาชน เพื่อตรวจสอบว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่ รวมทั้งขอหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้หลังลอตเตอรี่ ฯลฯ