ชื่อนามสัตว์ ตัวเลข หวยลาว

หวยลาวหรือที่ประชาชนลาวจะเรียกว่า “สลากพัฒนา” จุดเด่นของ หวยลาว คนลาวจะนิยมใช้สัตว์เป็นตัวแทนของเลขรางวัลที่ออกทำให้บางคนเรียกว่าหวยสัตว์ มีชื่อนามสัตว์ ตัวเลข หวยลาว ดังนี้

0 ຂີ້ເຂັບ ตะขาบ 50 ນາກນໍ້າ นาก
1 ປານ້ອຍ ปลาเล็ก 51 ໝາ สุนัข
2 ຫອຍ หอย 52 ມ້າ ม้า
3 ຫ່ານ ห่าน 53 ຊ້າງ ช้าง
4 ນົກຍູງ นกยูง 54 ແມວບ້ານ แมวบ้าน
5 ສິງ สิงโต 55 ໜູ หนู
6 ເສືອ เสือ 56 ເຜິ້ງ ผึ้ง
7 ໝູ หมู 57 ນົກຍາງ นกกระยาง
8 ກະຕ່າຍ กระต่าย 58 ແມວປ່າ แมวป่า
9 ຄວາຍ ควาย 59 ແມງກະເບື້ອ ผีเสื้อ
10 ນາກນໍ້າ นาก 60 ຂີ້ເຂັບ ตะขาบ
11 ໝາ สุนัข 61 ນົກແອ່ນ นกนางแอ่น
12 ມ້າ ม้า 62 ນົກກາງແກ นกพิราบ
13 ຊ້າງ ช้าง 63 ລີງ ลิง
14 ແມວບ້ານ แมวบ้าน 64 ກົບ กบ
15 ໜູ หนู 65 ແຫຼວ เหยี่ยว
16 ເຜິ້ງ ผึ้ง 66 ນາກບິນ นาค
17 ນົກຍາງ นกกระยาง 67 ເຕົ່າ เต่า
18 ແມວປ່າ แมวป่า 68 ໄກ່ ไก่
19 ແມງກະເບື້ອ ผีเสื้อ 69 ອ່ຽນ ปลาไหล
20 ຂີ້ເຂັບ ตะขาบ 70 ປາໃຫຍ່ ปลาใหญ่
21 ນົກແອ່ນ นกนางแอ่น 71 ກຸ້ງ กุ้ง
22 ນົກກາງແກ นกพิราบ 72 ງູ งู
23 ລີງ ลิง 73 ແມງມຸມ แมงมุม
24 ກົບ กบ 74 ກວາງ กวาง
25 ແຫຼວ เหยี่ยว 75 ແບ້ แพะ
26 ນາກບິນ นาค 76 ເຫງັນ อีเห็น
27 ເຕົ່າ เต่า 77 ລິ່ນ ตัวนิ่ม
28 ໄກ່ ไก่ 78 ເໝັ້ນ เม่น
29 ອ່ຽນ ปลาไหล 79 ກະປູ ปู
30 ປາໃຫຍ່ ปลาใหญ่ 80 ນົກອິນຊີ อินทรี
31 ກຸ້ງ กุ้ง 81 ປານ້ອຍ ปลาเล็ก
32 ງູ งู 82 ຫອຍ หอย
33 ແມງມຸມ แมงมุม 83 ຫ່ານ ห่าน
34 ກວາງ กวาง 84 ນົກຍູງ นกยูง
35 ແບ້ แพะ 85 ສິງ สิงโต
36 ເຫງັນ อีเห็น 86 ເສືອ เสือ
37 ລິ່ນ ตัวนิ่ม 87 ໝູ หมู
38 ເໝັ້ນ เม่น 88 ກະຕ່າຍ กระต่าย
39 ກະປູ ปู 89 ຄວາຍ ควาย
40 ນົກອິນຊີ อินทรี 90 ນາກນໍ້າ นาก
41 ປານ້ອຍ ปลาเล็ก 91 ໝາ สุนัข
42 ຫອຍ หอย 92 ມ້າ ม้า
43 ຫ່ານ ห่าน 93 ຊ້າງ ช้าง
44 ນົກຍູງ นกยูง 94 ແມວບ້ານ แมวบ้าน
45 ສິງ สิงโต 95 ໜູ หนู
46 ເສືອ เสือ 96 ເຜິ້ງ ผึ้ง
47 ໝູ หมู 97 ນົກຍາງ นกกระยาง
48 ກະຕ່າຍ กระต่าย 98 ແມວປ່າ แมวป่า
49 ຄວາຍ ควาย 99 ແມງກະເບື້ອ ผีเสื้อ