มาลุ้น!! ชมสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 65 ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32

ในงวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จังหวัดนนทบุรี ประชาชนที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป รับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ และสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แอปพลิเคชันของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วทำรายการสลากซื้อ งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 และสลากจองล่วงหน้างวดวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 โดยแบ่งเป็น 2 รอบ รอบแรก ตั้งแต่เวลา 07.30-12.00 น. หากจำหน่ายไม่หมดจะเปิดให้ทำรายการจอง รอบที่สอง ในเวลา 15.00-16.00 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารกรุงไทย

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ถูกรางวัลได้รับบริการที่สะดวกและเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

พื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ผู้ถูกรางวัลสามารถรับเงินรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ สามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่ 1 โดยมีค่าธรรมเนียมการให้บริการจากผู้ขอรับเงินรางวัล ในอัตราร้อยละ 1

โรงพิมพ์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานฯ ได้พิมพ์ตราสัญลักษณ์การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวบนใบสลากกินแบ่งรัฐบาล เริ่มตั้งแต่งวดวันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อแสดงถึงการเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำนักงานเปิดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา โดยการเปิดให้ซื้อขายสลากดิจิทัลบนแพลตฟอร์มในแต่ละงวด ทุกวัน จะเปิดตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. และในวันออกรางวัลจะเปิดให้ซื้อขายตั้งแต่เวลา 06.00-14.00 น. สำหรับผู้ซื้อต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและทำการพิสูจน์ตัวตนตามที่แอปพลิเคชันกำหนด พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ซื้อสลากทุกท่านไม่ซื้อสลากเกินราคา เพื่อรักษาสิทธิ์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 และแก้ไขเพิ่มเติม ขอรณรงค์ให้ผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกท่าน ไม่จำหน่ายสลากแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท