ส่องสถิติหวยออกวันอาทิตย์ เลขเด็ด เลขดัง เลขพุ่มพวง

ใกล้วันหวยออกแล้ววันนี้เราจึงพามาส่องสถิติหวยออกวันอาทิตย์ เลขเด็ด เลขดัง เลขพุ่มพวง ขอให้ทุกคนโชคดี

งวดวันอาทิตย์ที่ 30 ธ.ค. 61
รางวัลที่ 1 คือ 735867
เลขท้าย 2 ตัว 02
เลขหน้า 3 ตัว 913, 031
เลขท้าย 3 ตัว 701, 884

งวดวันอาทิตย์ที่ 16 ธ.ค. 61
รางวัลที่ 1 คือ 356564
เลขท้าย 2 ตัว 62
เลขหน้า 3 ตัว 480, 948
เลขท้าย 3 ตัว 369, 297

งวดวันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย.61
รางวัลที่ 1 คือ 149760
เลขท้าย 2 ตัว 79
เลขหน้า 3 ตัว 539, 323
เลขท้าย 3 ตัว 297, 155

งวดวันอาทิตย์ที่ 1 ก.ค.61 
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 963623
เลขท้าย 2 ตัว 83
เลขหน้า 3 ตัว 901,  429
เลขท้าย 3 ตัว 210,  217

งวดวันอาทิตย์ที่ 1 เม.ย. 61
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 412073
เลขท้าย 2 ตัว 85
เลขหน้า 3 ตัว 787, 131
เลขท้าย 3 ตัว 924, 638

งวดวันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค. 60
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 880714
เลขท้าย 2 ตัว 52
เลขหน้า 3 ตัว 611, 726
เลขท้าย 3 ตัว 462, 952

งวดวันอาทิตย์ที่ 16 ก.ค. 60
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 820327
เลขท้าย 2 ตัว 87
เลขหน้า 3 ตัว 835, 584
เลขท้าย 3 ตัว 390, 823

งวดวันอาทิตย์ที่ 16 เม.ย.60
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 816729
เลขท้าย 2 ตัว 40
เลขหน้า 3 ตัว 766, 973
เลขท้าย 3 ตัว 241, 807

งวดวันอาทิตย์ที่ 16 ต.ค. 59
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 571947
เลขท้าย 2 ตัว 98
เลขหน้า 3 ตัว 692, 885
เลขท้าย 3 ตัว 032, 587

งวดวันอาทิตย์ที่ 17 ม.ค.59
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 304371
เลขท้าย 2 ตัว 50
เลขหน้า 3 ตัว 031, 532
เลขท้าย 3 ตัว 786, 743

งวดวันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย.58
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 361211
เลขท้าย 2 ตัว 45
เลขหน้า 3 ตัว 106, 757
เลขท้าย 3 ตัว 166, 473

งวดวันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค.58 
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 033363
เลขท้าย 2 ตัว 40
เลขท้าย 3 ตัว 227, 624, 648, 781

งวดวันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค.58
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 240237
เลขท้าย 2 ตัว 34
เลขท้าย 3 ตัว 498, 031, 857, 008

งวดวันอาทิตย์ที่ 1 ก.พ.58
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 155537
เลขท้าย 2 ตัว 79
เลขท้าย 3 ตัว 008, 083, 286, 813

งวดวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ย.57
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 479804
เลขท้าย 2 ตัว 25
เลขท้าย 3 ตัว 179, 422, 480, 709

งวดวันอาทิตย์ที่ 1 มิ.ย. 57
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 781198
เลขท้าย 2 ตัว 18
เลขท้าย 3 ตัว 160, 324, 409, 636

งวดวันอาทิตย์ที่ 16 มี.ค.57
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 531404
เลขท้าย 2 ตัว 79
เลขท้าย 3 ตัว 250, 305, 400, 904

งวดวันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค.56
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 168795
เลขท้าย 2 ตัว 27
เลขท้าย 3 ตัว 734, 766, 074, 980

งวดวันอาทิตย์ที่ 1 ก.ย.56
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 548123
เลขท้าย 2 ตัว 05
เลขท้าย 3 ตัว 281, 570, 800, 045

งวดวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย.56
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 289673
เลขท้าย 2 ตัว 69
เลขท้าย 3 ตัว 390, 098, 114, 502

งวดวันอาทิตย์ที่ 30 ธ.ค 55
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 302358
เลขท้าย 2 ตัว 00
เลขท้าย 3 ตัว 589, 864, 126, 832

งวดวันอาทิตย์ที่ 16 ธ.ค.55
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 529524
เลขท้าย 2 ตัว 72
เลขท้าย 3 ตัว 734, 745, 778, 008

งวดวันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย.55
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 540143
เลขท้าย 2 ตัว 79
เลขท้าย 3 ตัว 242, 752, 123, 770

งวดวันอาทิตย์ที่ 1 ก.ค.55
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 915900
เลขท้าย 2 ตัว 60
เลขท้าย 3 ตัว 715, 656, 530, 611

งวดวันอาทิตย์ที่ 1 เม.ย.55
รางวัลที่ 1 ได้แก่ 257562
เลขท้าย 2 ตัว 69
เลขท้าย 3 ตัว 581, 074, 616, 332